Hvordan er det at være udsendt?

BEMÆRK: Klassens Soldater er lukket for tilmeldinger for denne gang.
Materialet, der er lavet til Klassens Soldater, er tilgængeligt, men det opdateres ikke. 

Danmark sender løbende – i samarbejde med FN, NATO og OSCE – danske soldater til brændpunkter i hele verden. I øjeblikket er der danske soldater i bl.a. Afghanistan, Kosovo og Afrika. Selv om opgaverne og udsendelsesområderne løbende ændrer sig, er udsendelsen af danske soldater til stadighed aktuelt. Når soldaterne deltager i internationale missioner, agerer de på vegne af det danske samfund. Det er derfor relevant at forholde sig til de mennesker, vi som samfund sender ud i verden.

Gratis undervisningstilbud

Klassens Soldater er et gratis undervisningstilbud til folkeskolens 8., 9. og 10. klasser med fokus på de soldater, der er udsendt af den danske stat. Formålet med undervisningstilbuddet er at skærpe opmærksomheden omkring de mænd og kvinder, som udgør de danske internationale styrker. Eleverne får indblik i soldaternes hverdag og dermed en viden om det arbejde, de udfører.

Køreklart undervisningsmateriale

Nøgleordene for undervisningstilbuddet er indsigt og dialog. Klassens Soldater byder derfor på et køreklart undervisningsmateriale, der giver en unik mulighed for, at eleverne kan kommunikere med soldater og pårørende til udsendte gennem en online kommunikationsplatform. Klassens Soldater er et apolitisk initiativ. Med fokus på de udsendtes arbejde og problemstillinger skabes et solidt udgangspunkt for i klasselokalet at debattere, hvad det vil sige at sende soldater ud i konflikt og krig.

Nøgleord for undervisningstilbuddet

  • Indsigt gennem køreklart undervisningsmateriale

  • Dialog i form af direkte interaktion mellem elever og soldater

  • Selvstændig stillingtagen hos eleverne